Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Giżycku

istnieje od roku 1946.

Zrzesza 86 zakłady rzemieślnicze z powiatu

giżyckiego i węgorzewskiego.

 

Cech posiada osobowość prawną. Jest członkiem Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku. Stawiamy sobie za cel dotarcie ze swoją ofertą programową do jak największej ilości podmiotów gospodarczych w celu przekonania ich, że będąc razem możemy uczynić o wiele więcej dla dobra społeczeństwa giżyckiego oraz rynku pracy.