ELEKTROMECHANIKA

1. ESTYMA
Baranowski Arkadiusz
Giżycko, Gajewo, ul. Al. Lipowa 4
nr tel. 87 429 86 75

3. PLOT ELECTRONICS
Szymański Przemysław
Giżycko, ul. Obwodowa 6
nr tel. 87 428 15 35