1. ESTYMA
Baranowski Arkadiusz
Giżycko, Gajewo, ul. Al. Lipowa 4
nr tel. 87 429 86 75

2. Usługi Elektromechaniczne
Siergiej Marian
Mikołajki, Woźnice 42
nr tel. 87 421 37 08

3. PLOT ELECTRONICS
Szymański Przemysław
Giżycko, Gajewo, ul. Obwodowa 6
nr tel. 87 428 15 35