1. „ESTYMA”
Baranowski Arkadiusz
Giżycko, Gajewo, ul. Al. Lipowa 4
nr tel. 87 429 86 75

2. VIDEOELEKTRONIKA
Zielski Zygmunt
Węgorzewo, ul. Gen. J. Bema 15
nr tel. 87 427 22 14