WĘDLINIARSTWO

Polskie wyroby rzeźniczo – wędliniarskie zaliczane są od lat do najlepszych na świecie. Dlatego zawód ten wybiera wiele osób, kształcąc się w rzemiośle. Zawód ma wielkie tradycje, a osoby wyszkolone są bardzo poszukiwane na rynku pracy. Rzeźnik-wędliniarz dokonuje obróbki poubojowej tusz; rozbioru na elementy zasadnicze, dzieli surowiec do produkcji wędlin; przygotowuje i przerabia mięso i podroby na wędliny, wędzonki i wyroby wędliniarskie głównie z mięsa wieprzowego, wołowego według określonych normami receptur, przy zastosowaniu maszyn i urządzeń.


1. UBOJNIA
Siniuk Stanisław
Węgorzewo, Janówko 3C
nr tel. 87 427 46 08