Członkiem Cechu może zostać osoba wykonująca rzemiosło (w zakresie wszystkich branż) samodzielnie lub w spółce cywilnej.

Członkiem Cechu może być również przedsiębiorca, nie będący rzemieślnikiem, prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie, w spółce cywilnej lub jawnej osób fizycznych.

Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji w formie pisemnej oraz dokumentów potwierdzających wykonywanie rzemiosła albo innej działalności gospodarczej.

Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd Cechu. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

Korzyści z członkostwa w Cechu:

– nabór młodzieży do nauki zawodu w zawodach rzemieślniczych;
– nadzór nad praktyczną i teoretyczną nauką zawodu;
– zdobywanie kwalifikacji zawodowych na tytuł CZELADNIKA i MISTRZA;
– kursy kwalifikacyjne i bhp dla pracowników;
– statutowa pomoc w wykonywaniu zadań służby bhp w zakresie w ramach nadzoru oraz szkoleń bhp.

Usługi rachunkowe:

– prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta  podatkowa;
– sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatkowych;
– sporządzanie deklaracji i rozliczeń ZUS;
– inne rozliczenia deklaracji oraz poradnictwo dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.

Wszelkich informacji udziela biuro Cechu – Kontakt

Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług.