SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach i nabycie następujących umiejętności:

 • postępowania w miejscu zdarzenia
 • rozpoznania stanów zagrożenia życia
 • prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej
 • udzielania pomocy przy zadławieniach, zranieniach, krwotokach, urazach kręgosłupa, złamaniach, zwichnięciach, zatruciach, porażeniach prądem elektrycznym
 • postępowania w czasie wypadków komunikacyjnych
 • wykorzystania apteczki i jej wyposażenia.

Czas trwania: 6 godzin

Program szkolenia:

 1. Postępowanie na miejscu zdarzenia z uwzględnieniem bezpieczeństwa własnego (0,5h)
 2. Rozpoznanie stanów zagrożenia życia i podejmowanie odpowiednich działań (0,5h)
 3. Prowadzenie resuscytacji krążeniowo- oddechowej (3 h)
 4. Udzielanie pomocy przy najczęstszych urazach i zaburzeniach chorobowych:
  – zadławieniach i zatruciach
  – zranieniach i krwotokach
  – urazach kręgosłupa
  – zwichnięciach i złamaniach
  – porażeniu prądem elektrycznym (1 h)
 5. Wypadki komunikacyjne (0,5h)
 6. Właściwe wykorzystanie środków medycznych, znajdujących się w apteczkach (0,5h).

Szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone jest z wykorzystaniem fachowego wyposażenia (fantomy, apteczki medyczne).

Wszelkich informacji udziela biuro Cechu – Kontakt

Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług.