PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach i nabycie następujących umiejętności:

– postępowania w miejscu zdarzenia
– rozpoznania stanów zagrożenia życia
– prowadzenia resuscytacji krążeniowo- oddechowej
– udzielania pomocy przy zadławieniach, zranieniach, krwotokach, urazach kręgosłupa, złamaniach, zwichnięciach, zatruciach, porażeniach prądem elektrycznym
– postępowania w czasie wypadków komunikacyjnych
– wykorzystania apteczki i jej wyposażenia.

Czas trwania: 6 godzin

Program szkolenia:

1. Postępowanie na miejscu zdarzenia z uwzględnieniem bezpieczeństwa własnego (0,5h)
2. Rozpoznanie stanów zagrożenia życia i podejmowanie odpowiednich działań (0,5h)
3. Prowadzenie resuscytacji krążeniowo- oddechowej (3 h)
4. Udzielanie pomocy przy najczęstszych urazach i zaburzeniach chorobowych:
– zadławieniach i zatruciach
– zranieniach i krwotokach
– urazach kręgosłupa
– zwichnięciach i złamaniach
– porażeniu prądem elektrycznym (1 h)
5. Wypadki komunikacyjne (0,5h)
6. Właściwe wykorzystanie środków medycznych, znajdujących się w apteczkach (0,5h).

Szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone jest z wykorzystaniem fachowego wyposażenia (fantomy, apteczki medyczne).

Wszelkich informacji udziela biuro Cechu – Kontakt

Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług.