WALNE ZGROMADZENIE 2018

Na podstawie §23 pkt 1 Statutu Cechu i uchwały nr 1 Zarządu z dnia 16.03.2018r. zwołano 18 maja 2018r. o godz. 15.3o Walne Zgromadzenie w sali kominkowej w hotelu „WODNIK” w Giżycku. W Walnym Zgromadzeniu otwartym przez Starszego Cechu wzięło udział 18 członków Cechu. Na Walne Zgromadzenie przybył również Dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku – pan Józef Jacek Hordejuk.
Jednym z głównych tematów podjętych przez Dyrektora Izby była współpraca Związku Rzemiosła Polskiego z Ministerstwem Edukacji. Pani Minister Anna Zalewska ogłosiła zmianę systemu przeprowadzenia egzaminów dla uczniów szkół zawodowych. Egzamin teoretyczny ma być jednolity i przeprowadzany w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych. Reforma ta miała wejść w życie w 2020r., ale po dłuższych debatach stwierdzono, że zmiany nastąpią w 2022r.
Pan Dyrektor przedstawił też projekt platformy usług elektronicznych dla 15 zawodów rzemieślniczych o różnej trudności pytań na 1 sesję egzaminacyjną części teoretycznej egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego. Platforma ma ruszyć w niedługim czasie i można będzie przeprowadzać egzaminy teoretyczne on-line. Na koniec poinformował, że w przyszłym roku Izba Rzemieślnicza będzie obchodzić Jubileusz 70-lecia. Wspominał też jubileusz Cechu. Podziękował Zarządowi i Pani Dyrektor za wysiłek i piękną organizację jubileuszu