BRANŻE

Na dzień dzisiejszy, tj. 1 stycznia 2021r. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców z siedzibą w Giżycku skupia w naszych szeregach grono wyspecjalizowanych rzemieślników.

 

Lista zrzeszonych członków według branż
i miejscowości: