LEONARDO DA VINCI

W ramach Wspólnotowego programu Leonardo Da Vinci, którego głównym organizatorem był Powiat Giżycki – Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek w Giżycku reprezentowanym przez: Pana Wacława Jana Strażewicza – starostę Powiatu Giżyckiego a Promotorem i Krajową Agencją Programu Leonardo Da Vinci było „Wykorzystanie doświadczeń europejskich w modernizacji systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim”.

Program realizowany był w formie wymiany doświadczeń w Foggi (Włochy) w szkole d”istrizione Superiore”L.Einaudi” i innych placówkach oświatowych oraz w Bornholms Ervervsskole w Minervav 1 DK 3700 RONNE

W wymianie doświadczeń uczestniczyli przedstawiciele naszego Cechu

W Danii

  • Pelc Grażyna
  • Jurewicz Łucja
  • Ułanowicz Edward

We Włoszech

  • Poboża Halina
  • Husar Robert
  • Smoleński Mieczysław