1946 – 2016

JUBILEUSZ 70-LECIA CECHU
I DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Uroczystość jubileuszowa odbyła się 14 października 2016r. i była przygotowana wspólnie z Zespołem Szkół Zawodowych w Giżycku. Udział w niej wzięło wielu dostojnych Gości:

Samorząd rzemieślniczy w osobach:
-p. Jerzy Bartnik – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego
-p. Jolanta Kosakowska – Dyrektor Oświaty Związku Rzemiosła Polskiego
-p. Zbigniew Lenart – Prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku
-p. Józef Jacek Hordejuk – Dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku
-p. Mieczysław Królicki – Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Olsztynie
-p. Antoni Piotr Górski – Prezes Izby Rzemieślniczej w Olsztynie
-p. Lech Jańczak – Starszy Cechu w Ełku

Władze powiatu w osobach:
-p. Wacław Strażewicz – starosta powiatu giżyckiego
-p. Halina Faj – starosta powiatu węgorzewskiego

Władze Miasta i Gminy:
-p. Wojciech Karol Iwaszkiewicz – Burmistrz Miasta Giżycko
-p. Krzysztof Piwowarczyk – Burmistrz Miasta Węgorzewo
-p. Marek Jasudowicz – Wójt Gminy Giżycko
-p. Miron Misztuk – Przewodniczący Rady Gminy Giżycko

Przedstawicielem duchowieństwa był Ks. Prałat Zdzisław Mazur z Sanktuarium św Brunona w Giżycku.

Dyrektorzy i zastępcy instytucji publicznych

Dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku – p. Małgorzata Czopińska

Dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

Zrzeszeni rzemieślnicy i rodziny zmarłych rzemieślników

Obchody 70. rocznicy powstania Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Giżycku rozpoczęły się mszą świętą w Sanktuarium św. Brunona w Giżycku. W trakcie mszy starszemu Cechu – Mieczysławowi Smoleńskiemu – wręczono zakupione z okazji jubileuszu insygnia przynależne sprawowanej przez niego funkcji.

img_2874 img_2881
img_2878 img_2883

Główna uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej Portu Ekomarina w Giżycku, na którym nie zabrakło gratulacji od burmistrza, starostów i wójtów. Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz wręczył podziękowanie Dyrektor Biura Cechu – p. Halinie Poboża i wyróżnił dwóch giżyckich przedsiębiorców: Mariana Juchniewicza i  Mirosława Nowakowskiego, podkreślając ich aktywność zawodową i społeczną na rzecz miasta.

jubileusz013 jubileusz025
jubileusz029 jubileusz027
jubileusz017 jubileusz022

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku swoimi występami umilili zebranym gościom przebieg jubileuszu

img_2897

img_2904img_2911

Za zasługi dla rzemiosła SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI został odznaczony – Mieczysław Smoleński. Dekoracji dokonał Prezes Związku Rzemiosła – Jerzy Bartnik

img_2925

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania młodzieży MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ zostali wyróżnieni – Halina Poboża, Jolanta Podgórska, Marian Juchniewicz.

img_2929

Za wybitne zasługi dla rzemiosła najwyższym wyróżnieniem honorowym w rzemiośle nadanym przez Kapitułę Związku Rzemiosła Polskiego „SZABLĄ KILIŃSKIEGO” została odznaczona – Dyrektor Biura Cechu – Halina Poboża

img_2942img_2944

Uchwałą Prezydium Związku Rzemiosła Polskiego wyróżnieni zostali Platynowym medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego – Kajetanowicz Adam, Siniuk Stanisław, Strażewicz Wacław

img_2953

Uchwałą Prezydium Związku Rzemiosła Polskiego wyróżnieni zostali Złotym medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego – Dębicki Ryszard, Dubrowski Ireneusz, Jurewicz Łucja, Kostrzewa Stanisław, Lewczyk Kazimierz, Niewiarowski Marek, Szewczak Henryk

img_2954img_2956

Uchwałą Prezydium Związku Rzemiosła Polskiego wyróżnieni zostali Srebrnym medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego – Fylak Bogdan, Misztuk Miron, Nowakowski Mirosław, Smoliński Andrzej

img_2960

Uchwałą Prezydium Związku Rzemiosła Polskiego wyróżnieni zostali Honorową Odznaką Rzemiosła za zasługi dla rzemiosła polskiego – Bieńkowski Wiesław, Kozij Władysław, Małysz Eugeniusz, Skiścim Grzegorz, Stasiak Ryszard, Wolski Andrzej

img_2961

Uchwałą Zarządu Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku Honorową Odznaką Izby Rzemieślniczej w Białymstoku wyróżnieni zostali – Ilnicki Leszek, Matyszkiel Krystyna, Lalak Joanna, Raczkowska Teresa, Rommel Halina, Siergiej-Todryk Urszula, Samojluk-Półkośnik Janina Halina, Szepietowski Ireneusz

Związek Rzemiosła Polskiego przyznał Złotą odznakę za szkolenie uczniów w rzemiośle – Cendrowski Marek, Kostrzewa Stanisław, Szorc Regina

Zarząd Izby Rzemieślniczej w Białymstoku przyznał Srebrną odznakę za szkolenie uczniów w rzemiośle – Bujwid Bogumiła, Ewko Danuta, Korytko Grażyna, Pindur Dariusz, Smoliński Andrzej

img_2963

PODZIĘKOWANIE

za udział w uroczystościach 70-lecia Jubileuszu Cechu oraz Dnia Edukacji Narodowej
Serdecznie dziękujemy gościom, władzom lokalnym, samorządowi rzemieślniczemu i rzemieślnikom.
Szczególne podziękowania kierujemy do Księdza Prałata Zdzisława Mazura
i członków Chóru św. Cecyli za uroczyste odprawienie mszy świętej.
Państwa obecność pozwoliła nam wszystkim wspólnie cieszyć się z osiągniętych sukcesów i bogatego dorobku. Czuliśmy się zaszczyceni Państwa obecnością i mamy nadzieję, że przygotowany przez nas program przyniósł Państwu choć odrobinę radości. Dziękujemy wszystkim za okazaną sympatię
i przychylność oraz przekazane gratulacje i serdeczne życzenia

W imieniu Zarządu Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Giżycku

Dyrektor Halina Poboża                 Starszy Cechu Mieczysław Smoleński

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU Z UROCZYSTOŚCI