JUBILEUSZ 70-LECIA

1946 – 2016

JUBILEUSZ 70-LECIA CECHU
I DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Uroczystość jubileuszowa odbyła się 14 października 2016r. i była przygotowana wspólnie z Zespołem Szkół Zawodowych w Giżycku. Udział w niej wzięło wielu dostojnych Gości:

Samorząd rzemieślniczy w osobach:

 • p. Jerzy Bartnik – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego
 • p. Jolanta Kosakowska – Dyrektor Oświaty Związku Rzemiosła Polskiego
 • p. Zbigniew Lenart – Prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku
 • p. Józef Jacek Hordejuk – Dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku
 • p. Mieczysław Królicki – Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Olsztynie
 • p. Antoni Piotr Górski – Prezes Izby Rzemieślniczej w Olsztynie
 • p. Lech Jańczak – Starszy Cechu w Ełku

Władze powiatu w osobach:

 • p. Wacław Strażewicz – starosta powiatu giżyckiego
 • p. Halina Faj – starosta powiatu węgorzewskiego

Władze Miasta i Gminy:

 • p. Wojciech Karol Iwaszkiewicz – Burmistrz Miasta Giżycko
 • p. Krzysztof Piwowarczyk – Burmistrz Miasta Węgorzewo
 • p. Marek Jasudowicz – Wójt Gminy Giżycko
 • p. Miron Misztuk – Przewodniczący Rady Gminy Giżycko

Przedstawicielem duchowieństwa był Ks. Prałat Zdzisław Mazur z Sanktuarium św Brunona w Giżycku.

Dyrektorzy i zastępcy instytucji publicznych

Dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku – p. Małgorzata Czopińska

Dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

Zrzeszeni rzemieślnicy i rodziny zmarłych rzemieślników

Obchody 70. rocznicy powstania Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Giżycku rozpoczęły się mszą świętą w Sanktuarium św. Brunona w Giżycku. W trakcie mszy starszemu Cechu – Mieczysławowi Smoleńskiemu – wręczono zakupione z okazji jubileuszu insygnia przynależne sprawowanej przez niego funkcji.

Główna uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej Portu Ekomarina w Giżycku, na którym nie zabrakło gratulacji od burmistrza, starostów i wójtów. Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz wręczył podziękowanie Dyrektor Biura Cechu – p. Halinie Poboża i wyróżnił dwóch giżyckich przedsiębiorców: Mariana Juchniewicza i  Mirosława Nowakowskiego, podkreślając ich aktywność zawodową i społeczną na rzecz miasta.

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku swoimi występami umilili zebranym gościom przebieg jubileuszu

Za zasługi dla rzemiosła SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI został odznaczony – Mieczysław Smoleński. Dekoracji dokonał Prezes Związku Rzemiosła – Jerzy Bartnik

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania młodzieży MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ zostali wyróżnieni – Halina Poboża, Jolanta Podgórska, Marian Juchniewicz.

Za wybitne zasługi dla rzemiosła najwyższym wyróżnieniem honorowym w rzemiośle nadanym przez Kapitułę Związku Rzemiosła Polskiego „SZABLĄ KILIŃSKIEGO” została odznaczona – Dyrektor Biura Cechu – Halina Poboża

Uchwałą Prezydium Związku Rzemiosła Polskiego wyróżnieni zostali Platynowym medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego – Kajetanowicz Adam, Siniuk Stanisław, Strażewicz Wacław

Uchwałą Prezydium Związku Rzemiosła Polskiego wyróżnieni zostali Złotym medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego – Dębicki Ryszard, Dubrowski Ireneusz, Jurewicz Łucja, Kostrzewa Stanisław, Lewczyk Kazimierz, Niewiarowski Marek, Szewczak Henryk

Uchwałą Prezydium Związku Rzemiosła Polskiego wyróżnieni zostali Srebrnym medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego – Fylak Bogdan, Misztuk Miron, Nowakowski Mirosław, Smoliński Andrzej

Uchwałą Prezydium Związku Rzemiosła Polskiego wyróżnieni zostali Honorową Odznaką Rzemiosła za zasługi dla rzemiosła polskiego – Bieńkowski Wiesław, Kozij Władysław, Małysz Eugeniusz, Skiścim Grzegorz, Stasiak Ryszard, Wolski Andrzej

Uchwałą Zarządu Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku Honorową Odznaką Izby Rzemieślniczej w Białymstoku wyróżnieni zostali – Ilnicki Leszek, Matyszkiel Krystyna, Lalak Joanna, Raczkowska Teresa, Rommel Halina, Siergiej-Todryk Urszula, Samojluk-Półkośnik Janina Halina, Szepietowski Ireneusz

Związek Rzemiosła Polskiego przyznał Złotą odznakę za szkolenie uczniów w rzemiośle – Cendrowski Marek, Kostrzewa Stanisław, Szorc Regina

Zarząd Izby Rzemieślniczej w Białymstoku przyznał Srebrną odznakę za szkolenie uczniów w rzemiośle – Bujwid Bogumiła, Ewko Danuta, Korytko Grażyna, Pindur Dariusz, Smoliński Andrzej

PODZIĘKOWANIE

za udział w uroczystościach 70-lecia Jubileuszu Cechu oraz Dnia Edukacji Narodowej
Serdecznie dziękujemy gościom, władzom lokalnym, samorządowi rzemieślniczemu i rzemieślnikom.
Szczególne podziękowania kierujemy do Księdza Prałata Zdzisława Mazura
i członków Chóru św. Cecyli za uroczyste odprawienie mszy świętej.
Państwa obecność pozwoliła nam wszystkim wspólnie cieszyć się z osiągniętych sukcesów i bogatego dorobku. Czuliśmy się zaszczyceni Państwa obecnością i mamy nadzieję, że przygotowany przez nas program przyniósł Państwu choć odrobinę radości. Dziękujemy wszystkim za okazaną sympatię
i przychylność oraz przekazane gratulacje i serdeczne życzenia

W imieniu Zarządu Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Giżycku

Dyrektor Halina Poboża                 Starszy Cechu Mieczysław Smoleński

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU Z UROCZYSTOŚCI