1946-2011
Jubileusz 65 – lecia
Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców
pod honorowym patronatem
Księdza Prałata kpt. dr Zdzisława Mazura

 

Obchody Jubileuszu 65-lecia Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców odbyły się
w dniu 26 października 2011r.

Gościem Honorowym naszej uroczystości był Ksiądz Prałat kpt. dr Zdzisław Mazur. Swoją obecnością zaszczycił nas po raz pierwszy Pan Jerzy Bartnik – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego oraz wielu innych znakomitych gości między innymi:
Zbigniew Jan Lenart – Prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku
Józef Jacek Hordejuk – Dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku
Jolanta Piotrowska – Burmistrz Giżycka
Wacław Strażewicz – Wicestarosta Giżycki
Krzysztof Piwowarczyk – Burmistrz Węgorzewa
Ks. Janusz Warych – Diecezjalny Duszpasterz Rzemieślników i Przedsiębiorców
Wikariusze z Parafii p.w. św. Brunona
Urszula Knyps-Dawidowicz – Dyrektor ZSZ w Giżycku
Kazimierz Ambroziak – Dyrektor Powiatowy Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku
Barbara Moszyk – Przewodnicząca NSZZ Solidarność i wielu innych.

Podczas obchodów poświęcona została Tablica Pamiątkowa Założycielom
– Rzemieślnikom i Pracownikom Cechu Ziemi Giżyckiej i Węgorzewskiej.

tablica

Msza św. odbyła się w kościele p.w. św. Brunona w Giżycku

649 657

Podczas ofiarowania – dary z własnych wyrobów składają rzemieślnicy:
Państwo Baniewscy – piekarze
Państwo Górni-Gorodeccy – cukiernicy
Państwo Siniuk – wędliniarze
Kwiaty – Dyrektor Cechu Halina Poboża

662 663

Po zakończeniu mszy św. i błogosławieństwie przez Księdza Prałata kpt. dr Zdzisława Mazura
głos zabrał Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jerzy Bartnik

672 673

Księża, poczty sztandarowe i zgromadzeni goście udają się pod Mur Pamięci Narodowej

677 678

Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej ufundowanej przez rzemieślników

789

Oficjalne uroczystości Jubileuszu

697 702 703

Odznaczenia i wyróżnienia

Podczas uroczystości złotym medalem im. J. Kilińskiego został uhonorowany

Sztandar Cechu

706 707

Platynowym medalem im. J. Kilińskiego odznaczeni zostali:
Roman Adamczuk
Jerzy Parobczak
Halina Poboża
Jolanta Podgórska
Mieczysław Smoleński

712 713

Złotym medalem im. J.Kilińskiego odznaczeni zostali:
Adam Kajetanowicz
Stanisław Siniuk
Stanisław Siniuk odznaczony został również złotą odznaką za szkolenie uczniów w rzemiośle.
719 720
Srebrnym medalem im. J.Kilińskiego odznaczeni zostali:
Dariusz Banacki
Zbigniew Giebel
Alina Górna-Gorodecka
Marian Juchniewicz
Kazimierz Lewczyk
722
Honorową odznaką rzemiosła odznaczeni zostali:
Ryszard Dębicki
Ireneusz Dubrowski
Łucja Jurewicz
Marek Niewiarowski
Andrzej Smoliński

  

Honorową odznaką Izby Rzemieślniczej odznaczona została:
Grażyna Pelc
graz
Za wieloletni udział w komisjach egzaminacyjnych podziękowania otrzymali:
Andrzej Adamczuk, Marek Banacki, Czesław Baniewski, Wiesław Bieńkowski, Robert Husar, Stanisław Kostrzewa, Władysław Kozij, Marek Krause, Marian Kupiec, Piotr Matysiuk,
Waldemar Rogalski, Tadeusz Sarżyński, Krzysztof Smoleński, Henryk Szewczak, Zofia Tomaszun i Andrzej Wolski
734 736
Podziękowanie otrzymał również Pan Jerzy Parobczak za długoletnią pracę w komisji rewizyjnej
739
Statuetkami za wieloletnią współpracę uhonorowani zostali zaproszeni goście:
Ksiądz Prałat kpt. dr Zdzisław Mazur, Zbigniew Lenart, Jerzy Bartnik, Wacław Strażewicz, Jolanta Piotrowska, Krzysztof Piwowarczyk, Ks. Janusz Warych, Urszula Knyps-Dawidowicz, Kazimierz Ambroziak i Barbara Moszyk
744 745

Przemówienia i gratulacje zaproszonych gości

748 749 751

752 755 756


Występ zespołu tanecznego „Czar Par”

760 761 762


Wystawa przedstawiająca historię Cechu

765 766 767


Pamiątkowe zdjęcie

778

Zapraszamy do obejrzenia filmu

z uroczystości