WYNAGRODZENIE MŁODOCIANYCH

 

Kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów)  określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne.

Wynagrodzenie
I rok nauki II rok nauki III rok nauki Okres obowiązywania
282,87 zł 339,44 zł 396,01 zł 01.12.2021 – 28.02.2022
275,23 zł 330,27 zł 385,32 zł 01.09.2021 – 30.11.2021
284,08 zł 340,89 zł 397,71 zł 01.06.2021 – 31.08.2021
272,90 zł
327,48 zł
382,06 zł
01.03.2021 – 31.05.2021
258,45 zł 310,14 zł 361,83 zł 01.12.2020 – 28.02.2021
251,22 zł 301,47 zł 351,71 zł 01.09.2020 – 30.11.2020

 

Uwaga:

Z dniem 1 września 2019r. weszło w życie, przyjęte 13 sierpnia br. (Dz.U.2019, poz. 1636), rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego  młodocianych i ich wynagradzania. Rozporządzenie m.in. zwiększa stawki wynagrodzeń młodocianych pracowników o 1 punkt procentowy dla młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu (1 kl – 5%, II kl – 6%, III kl – 7%). W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy wysokość wynagrodzenia pozostaje na dotychczasowym poziomie (4%).
Wszyscy pracodawcy realizujący umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego od 1 września 2019r. są zobowiązani do wypłaty wynagrodzeń w zwiększonej wysokości. W przypadku umów o refundację, pracodawcy, którzy mają zawarte umowy przed 1 września br., mogą ubiegać się o aneksowanie tych umów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019r. (Dz.U. 2019, poz. 1395).
Pracodawca może złożyć wniosek o aneks do umowy o refundację zawartej przed 1 września br., w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek i wówczas uzyska refundację zwiększonych stawek wynagrodzeń od dnia wejścia ich w życie. W przypadku, gdy pracodawca wystąpi z wnioskiem o aneksowanie zawartej umowy po terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zwiększonych stawek, refundacja zwiększonych stawek obejmie okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku o aneks.