BHP DLA PRACODAWCÓW PEŁNIĄCYCH ZADANIA SŁUŻBY BHP

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Giżycku organizuje kurs z zakresu:

„BHP DLA PRACODAWCÓW

WYKONUJĄCYCH ZADANIA SŁUŻBY BHP”

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, którzy na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy bez konieczności zatrudnienia inspektora BHP.

Program kursu trwać będzie 64 godz. lekcyjnych.

Zapisy w biurze Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Giżycku

Tel/fax.087 428 24 68

e-mail: oswiata.cech.giz@wp.pl

 Serdecznie zapraszamy