Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Giżycku

ul. Mickiewicza 1
11-500 Giżycko

Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  7:00 – 15:00

 

Dyrektor
Halina Poboża
pracownik Cechu
tel/fax (87) 428 24 68
tel.komórkowy 600 259 815
e-mail: halinkat@poczta.onet.pl
e-mail: cechgiz@poczta.onet.pl
Anna Stachelek
pracownik biura cechu
tel/fax (87) 428 24 68

 

Do zadań biura Cechu należy między innymi:

  • Nabór młodzieży do nauki zawodu w systemie szkolnym i pozaszkolnym w zawodach rzemieślniczych i nierzemieślniczych.
  • Nadzór nad praktyczną i teoretyczną nauką zawodu.
  • Kursy i egzaminy kwalifikacyjne na tytuł Czeladnika i Mistrza.
  • Kursy pedagogiczne, BHP i inne, wymagane do prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Rozliczenia podatkowe, ZUS.
  • Sprawy pracownicze oraz poradnictwo dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Pomoc przy uzyskiwaniu zwrotu kosztów za szkolenie pracowników młodocianych.
  • Prowadzenie pełnej dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania Cechu.
  • Przygotowywanie materiałów niezbędnych dla posiedzeń organów Cechu.
  • Przyjmowanie skarg i wniosków związanych z działalnością statutową Cechu.

Dyżury

Wychodząc naprzeciw sugestiom członków Cechu spoza Giżycka postanowiliśmy zorganizować wyjazdowe sesje przedstawicieli Biura Cechu. Dyrektor biura przyjmuje interesantów w Urzędzie Miasta w Węgorzewie według potrzeb od godz. 8:45 do 10:45.