KOMUNIKAT ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO

Giżycko, dn. 02.03.2016r.

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że wyłączne prawo do przeprowadzania egzaminów mistrzowskich, czeladniczych oraz sprawdzających mają komisje izb rzemieślniczych, powołane na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 14 września 2012 r.

Jednocześnie informujemy, że Akademia Rzemiosła Polskiego, która oferuje swoje usługi m.in. na terenie woj. podkarpackiego i proponuje m.in. „nieograniczony dostęp do szkoleń zawodowych, potwierdzonych dyplomem czeladniczym i mistrzowskim w 60 zawodach” nie należy do struktur Związku Rzemiosła Polskiego ani nie figuruje w elektronicznych zasobach KRS.
ZRP podjął stosowne działania w celu wyjaśnienia kwestii oferty proponowanej przez tę jednostkę, które ewidentnie naruszają ustalenia dotyczące m.in. ustawy o rzemiośle.