OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Giżycku organizuje szkolenie okresowe dla PRACOWNIKÓW z zakresu:

„BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

Program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych trwać będzie 8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie ważne będzie przez okres 3 lat.

Zapisy na szkolenia przyjmujemy w biurze Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców

tel./fax 87 428 24 68

e-mail: oswiata.cech.giz@wp.pl