WALNE ZGROMADZENIE 2017

Na podstawie §23 pkt 1 Statutu Cechu i uchwały nr 1 Zarządu z dnia 23.03.2017r. zwołano 19 maja 2017r. o godz. 15.00 Walne Zgromadzenie w sali kominkowej w hotelu „WODNIK” w Giżycku. Walne Zgromadzenie otworzył Starszy Cechu – Pan Mieczysław Smoleński, w którym wzięło udział 14 członków.
W Walnym Zgromadzeniu udział wzięła w-ce Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku – mgr Zofia Aleksandra Urbanowicz. Podjęła temat zmian w szkolnictwie zawodowym na podstawie reformy systemu oświaty. Głównym aspektem wystąpienia Pani w-ce Dyrektor była informacja, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa staje się Branżową Szkołą I Stopnia. Na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych trzyletnich Zasadniczych Szkół Zawodowych. Od roku szkolnego 2017/2018 będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia. Liczba kwalifikacji w Branżowej Szkole I Stopnia zostanie ograniczona do jednej kwalifikacji. Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nastąpi po ukończeniu szkoły oraz zdaniu egzaminu zawodowego z jednej kwalifikacji. Ukończenie Branżowej Szkoły I Stopnia pozwoli uzyskać wykształcenie zasadnicze branżowe oraz umożliwi kształcenie w  szkole II stopnia.