OGŁOSZENIA

UWAGA!!!


Uczniowie klas VIII Szkół Podstawowych

Podpisywanie umów

w celu przygotowania zawodowego
z pracodawcami

od 1 stycznia do 15  listopada 2021r.

w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Giżycku
przy ul. Mickiewicza 1.

Do podpisania umowy potrzebny jest:

  • kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem punktowym z egzaminów
  • oraz orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w danym zawodzie
  • opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – jeśli uczeń nie ukończył 15 roku życia

Zapraszamy do biura Cechu w Giżycku ul. Mickiewicza 1

(w godz. 700-1500)       nr telefonu 87 428 24 68, 518 656 340, 518 648 807