UWAGA!!!

 

Uczniowie klas III Gimnazjum

 

Podpisywanie umów

w celu przygotowania zawodowego

do 15  listopada

 

Do podpisania umowy potrzebny jest oryginał i kopia świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem punktowym,
oraz badanie lekarskie lekarza medycyny pracy.

 

 

Zapraszamy do biura Cechu w Giżycku ul. Mickiewicza 1

(w godz. 700-1500)       nr telefonu 87 428 24 68