WALNE ZGROMADZENIE 2014

Na podstawie §23 pkt. 1 Statutu Cechu i uchwały nr 1 Zarządu z dnia 25.03.2014r. zwołano 16 maja 2014r. o godz. 15.00 Walne Zgromadzenie w sali kominkowej w hotelu „WODNIK” w Giżycku.

W Walnym Zgromadzeniu otwartym przez Starszego Cechu Mieczysława Smoleńskiego udział wzięli zaproszeni goście w osobach:

– Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku P. Małgorzata Żukowska,

– Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Białymstoku P. Jacek Horodejuk,

– oraz 21 członków cechu.

Obrady rozpoczęto wyróżnieniem Pana Adama Kazimierza Dąbrowskiego za długoletnią nienaganną i rzetelną pracę w rzemiośle ZŁOTYM MEDALEM im. Jana Kilińskiego ” Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego”

Dekoracji medalem dokonał Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Białymstoku
Pan Jacek Horodejuk.

Następnie zgodnie z poz. 16 pkt. 1 lit. b Statutu Cechu nadano tytuł ” Honorowego Członka Cechu”

– Panu Adamowi Kazimierzowi Dąbrowskiemu,

– Panu Waldemarowi Rogalskiemu.

Nadania tytułu Honorowego Członka Cechu dokonał Starszy Cechu
Mieczysław Smoleński.