JUBILEUSZ 60-LECIA

1946-2006
Jubileusz 60-lecia
Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców
Pod Honorowym Patronatem
Burmistrza Giżycka
Jolanty Piotrowskiej

Obchody Jubileuszu 60-lecia Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Giżycku
odbyły się w dniu 27 maja 2006r.

Przemarsz Pocztów Sztandarowych sprzed budynku Cechu Rzemieślników
i Przedsiębiorców do Kościoła P.W. Św. Brunona

Uroczystość w Hotelu Tajty w Wilkasach k. Giżycka – wystąpienie okolicznościowe
Starszego Cechu i Pani Burmistrz

Za zasługi dla rzemiosła zostali wyróżnieni:

Złotym medalem im. Jana Kilińskiego:
Wacław Strażewicz – Starosta powiatu giżyckiego
Urszula Dawidowicz-Knyps – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
Jolanta Podgórska
Mieczysław Smoleński
Edward Ułanowicz

Srebrnym medalem im.Jana Kilińskiego
Jan Kruk
Stanisław Siniuk
Henryk Szewczak

Honorową odznaką Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku
Krzysztof Smoleński

Złotą odznaką za szkolenie uczniów w rzemiośle
Marek Niewiarowski
Zbigniew Trela

Srebrną odznaką za szkolenie uczniów w rzemiośle
Jolanta Cywoniuk
Zenon Moskal
Kazimierz Kordowski
Stanisław Kostrzewa
Stanisław Siniuk

Listy gratulacyjne z okazji Jubileuszu na ręce Starszego Cechu
Henryka Kołakowskiego przekazali m.in.:

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta Giżycka
Edward Żelasko – Przewodniczący Rady Miasta Giżycka
Antoni Piotrowski – Burmistrz Węgorzewa
Wacław Strażewicz – Starosta Powiatu Giżyckiego
Lidia Należyty – Sekretarz Gminy Giżycka
Mirosław Nowakowski – Radny Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego
Anna Skass – Dyrektor PUP
Urszula Dawidowicz-Knyps – Dyrektor ZSZ w Giżycku
Marek Łabuz – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku
Tadeusz Skorupski – Dyrektor CKU
Zbigniew Jan Lenart – Prezes Izby Rzem. i Przedsiębiorczości w Białymstoku

Zarząd Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Augustowie
Zarząd Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Suwałkach
Zarząd Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ełku
Zarząd Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Łomży
Zarząd Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Zambrowie
Zarząd Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Hajnówce

List gratulacyjny przesłali:
Jerzy Bartnik – Prezes Związku Rzemiosła
Wiesław Sienkiewicz – Dyrektor Generalny ZRz

Uroczystość zakończyła się uroczystym obiadem przy występie zespołu Jarzębinki