SPISYWANIE UMÓW

Zapraszamy
absolwentów klas VIII szkół podstawowych

do podpisywania umów na praktyczną naukę zawodu
z pracodawcami

w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców
w Giżycku przy ul. Mickiewicza 1.

Spisywanie umów trwa od 1 stycznia do 15 listopada 2021r.

Do podpisania umowy potrzebna jest:

  • kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem punktowym z egzaminów
  • oraz orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w danym zawodzie
  • opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – jeśli uczeń nie ukończył 15 roku życia

Wszelkich informacji udziela biuro Cechu – Kontakt

Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług.