OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Giżycku organizuje kurs okresowy dla PRACODAWCÓW z zakresu:

„BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

Program kursu okresowego dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami trwać będzie 16 godzin lekcyjnych.

Szkolenie ważne jest przez okres 5 lat.

Zapisy na kurs przyjmujemy w biurze Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców

tel./fax 87 428 24 68

e-mail: oswiata.cech.giz@wp.pl

Serdecznie zapraszamy